22 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 1 cổng FXS Yeastar TA100 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

– Gateway 1 Cổng FXS. – Giao Thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng WAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA100 RJ11 FXS Ports 1 LAN 1 10/100 Mbps Micro USB Port 1 Protocol SIP (RFC3261) Transport UDP, TCP, TLS, SRTP Codec G.711 (alaw/ulaw), G.729A/B Voice Capability ITU-T […]

Read more
22 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 2 cổng FXS Yeastar TA200 -Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

– Gateway 2 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng WAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA200 RJ11 FXS Ports 2 LAN 1 10/100 Mbps Micro USB Port 1 Protocol SIP (RFC3261) Transport UDP, TCP, TLS, SRTP Codec G.711 (alaw/ulaw), G.729A/B Voice Capability ITU-T […]

Read more
22 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 4 cổng FXS Yeastar TA400 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

– Gateway 4 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng LAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA400 RJ11 FXS Ports 4 LAN 1 10/100 Mbps Protocol SIP (RFC3261), IAX2 Transport UDP, TCP, TLS, SRTP Codec G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM Voice […]

Read more
22 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410 – Gateway 4 cổng FXO. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng LAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA410 RJ11 FXO Ports 4 LAN 1 10/100 Mbps Protocol SIP (RFC3261), IAX2 Transport UDP, TCP, TLS, SRTP Codec G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, […]

Read more
22 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 8 cổng FXS Yeastar TA800 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Gateway 8 cổng FXS Yeastar TA800 – Gateway 8 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng LAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA800 RJ11 FXS Ports 4 LAN 1 10/100 Mbps Protocol SIP (RFC3261), IAX2 Transport UDP, TCP, TLS, SRTP Codec G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, […]

Read more
22 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 8 cổng FXO Yeastar TA810 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Gateway 8 cổng FXO Yeastar TA810 – Gateway 8 cổng FXO. – Giao Thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng LAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA810 RJ11 FXO Ports 8 LAN 1 10/100 Mbps Protocol SIP (RFC3261), IAX2 Transport UDP, TCP, TLS, SRTP Codec G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, […]

Read more
22 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 16 cổng FXS Yeastar TA1600 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Gateway 16 cổng FXS Yeastar TA1600 – Gateway 16 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 2 cổng WAN & LAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA1600 RJ11 FXS Ports 16 RJ 21 Ports 1 WAN 1 10/100Mbps LAN 1 10/100 Mbps Protocol SIP (RFC3261), IAX2 Transport UDP, […]

Read more
22 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 16 cổng FXO Yeastar TA1610 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Gateway 16 cổng FXO Yeastar TA1610 – Gateway 16 cổng FXO. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 1 cổng LAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA1610 RJ11 FXO Ports 16 RJ 21 Ports 1 LAN 1 10/100 Mbps Protocol SIP (RFC3261), IAX2 Transport UDP, TCP, TLS, SRTP Codec G.711 […]

Read more
22 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 24 cổng FXS Yeastar TA2400 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Gateway 24 cổng FXS Yeastar TA2400 – Gateway 24 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 2 cổng WAN & LAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA2400 RJ11 FXS Ports 24 RJ 21 Ports 1 WAN 1 10/100Mbps LAN 1 10/100 Mbps Protocol SIP (RFC3261), IAX2 Transport UDP, […]

Read more
22 Tháng Sáu, 2021

Săn VOUCHER GIÁ NHẬP cho Gateway 32 cổng FXS Yeastar TA3200 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Gateway 32 cổng FXS Yeastar TA3200 – Gateway 32 cổng FXS. – Giao thức: SIP, IAX. – Codec: G.711, G.722, G.726, G729A. – Hỗ trợ 2 cổng WAN & LAN. Đặc tính kỹ thuật Model TA3200 RJ11 FXS Ports 32 RJ 21 Ports 2 WAN 1 10/100Mbps LAN 1 10/100 Mbps Protocol SIP (RFC3261), IAX2 Transport UDP, […]

Read more