9 Tháng Tám, 2021

Săn Vocher Giá Sỉ cho Analog VoIP Gateway Dinstar DAG2000-32S – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG2000-32S – Giao diện: 32 FXS, T.38 FAX. – Giao tiếp mạng: 10/ 100 Base-TX. – Hỗ trợ chuẩn: G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168. – 1 cổng WAN. – Nguồn điện: 220V AC. – Công suất: 56W. – Kích thước: 440 x 250 x 44 mm. – Trọng lượng: 3.5 kg. – Bảo hành: 12 tháng. Sales đầu số sip […]

Read more
9 Tháng Tám, 2021

Săn Vocher Giá Sỉ cho GSM Gateway Dinstar DWG2000-4G – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

GSM Gateway Dinstar DWG2000-4G –      Hỗ trợ 4 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA. –      Quad-band GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. –      4 kênh VoIP. –      Hỗ trợ SIM bank. –      Chỉ số LED: Power, run, hiển thị cường độ tín hiệu. –      Giao tiếp mạng: 4 x 10/ 100 BASE-TX, RJ-45. –      1 cổng LAN và 1 cổng kết nối Console. […]

Read more
9 Tháng Tám, 2021

Săn Vocher Giá Sỉ cho GSM Gateway Dinstar DWG2000-1G – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

GSM Gateway Dinstar DWG2000-1G –      Hỗ trợ 1 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA. –    Quad-band GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. –      1 kênh VoIP. –      Hỗ trợ SIM bank/ SIM server. –      Chỉ số LED: Power, run, hiển thị cường độ tín hiệu. –      Giao tiếp mạng: 4 x 10/ 100 BASE-TX, RJ-45. –      1 cổng WAN và 1 cổng LAN. […]

Read more
9 Tháng Tám, 2021

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-8E1 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-8E1 – Hỗ trợ 8 luồng E1 với 240 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI… – Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix… – Kết nối giao tiếp nối qua RJ-45. – Kết nối Switch trực tiếp. – Hỗ […]

Read more
9 Tháng Tám, 2021

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-4E1 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-4E1 – Hỗ trợ 4 luồng E1 với 120 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI… – Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix… – Kết nối giao tiếp nối qua RJ-45. – Kết nối Switch trực tiếp. – Hỗ […]

Read more
9 Tháng Tám, 2021

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-2E1 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-2E1 – Hỗ trợ 2 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI… – Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix… – Kết nối giao tiếp nối qua RJ-45. – Kết nối Switch trực tiếp. – Hỗ […]

Read more
9 Tháng Tám, 2021

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-1E1 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000-1E1 – Hỗ trợ 1 luồng E1 với 30 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI… – Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix. – Kết nối giao tiếp qua RJ-45. – Kết nối Switch trực tiếp. – Hỗ trợ giao […]

Read more
9 Tháng Tám, 2021

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG600-4E1 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG600-4E1 – Hỗ trợ 4 luồng E1 với 120 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ báo hiệu R2, ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI… – Sử dụng cho mỗi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix… – Kết nối giao tiếp qua RJ-45. – Kết nối Switch trực tiếp. – Hỗ trợ giao tiếp qua […]

Read more
9 Tháng Tám, 2021

Săn Vocher Giá Sỉ cho Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200-4E1 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200-4E1 – Hỗ trợ 4 luồng E1với 120 kênh thoại đồng thoại. – Giao thức kết nối mạng: 2 x 10/ 100 BASE-TX. – Hỗ trợ chuẩn: G.711. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI… – Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix… – Kết nối […]

Read more
9 Tháng Tám, 2021

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200-2E1 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200-2E1 – Hỗ trợ 2 luồng E1với 60 kênh thoại đồng thời. – Hỗ trợ chuẩn: G.711. – Hỗ trợ báo hiệu R2 và ISDN30B+D, Siptrunk. – Chuẩn giao tiếp E1: ISDN, PRI… – Sử dụng cho tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix.. – Kết nối giao tiếp qua RJ45. – Kết nối Switch trực tiếp. – Giao thức […]

Read more