30 Tháng Bảy, 2021

Cộng tác trên Thư viện và thư mục Creative Cloud – Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Cập nhật lần cuối vào & nbsp; 16 tháng 5 năm 2021 & nbsp; | & nbsp; Cũng áp dụng cho Adobe Creative Cloud

Tìm hiểu cách cộng tác trên các thư mục và thư viện với những người dùng khác, từ tài khoản Adobe Creative Cloud của bạn.

Bạn có thể cộng tác với những người dùng khác và chia sẻ thư mục riêng tư từ tài khoản Creative Cloud của mình với những người dùng được chỉ định. Sau đó, tất cả người dùng được mời có thể làm việc đồng hoạt động với các nội dung chỉ đọc (bị khóa) trong một thư mục riêng tư được chia sẻ. Cộng tác viên có thể xem, chỉnh sửa, đổi tên, di chuyển hoặc xóa nội dung của thư mục được chia sẻ nếu họ đã được cấp các quyền và quyền truy cập cần thiết.

Để chia sẻ liên kết công khai tới tệp và thư mục với người khác (chia sẻ nội dung với quyền truy cập chỉ đọc), hãy xem & nbsp; Chia sẻ tệp và thư mục .

Để biết thêm thông tin về các thư viện trong Creative Cloud, hãy xem & nbsp; Thư viện Creative Cloud .

& nbsp; Để biết thông tin từng bước về cách tạo và sử dụng Thư viện đám mây sáng tạo, xem & nbsp; phong cách hướng dẫn .

Cộng tác trên Thư viện đám mây sáng tạo

Bạn có thể chia sẻ thư viện với các cộng tác viên bằng cách sử dụng trang web Creative Cloud, ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn của Creative Cloud cũng như ứng dụng Creative Cloud dành cho máy tính để bàn.

Để biết danh sách các ứng dụng Creative Cloud hiện đang hỗ trợ thư viện, hãy xem Thư viện Creative Cloud . & nbsp;

Lưu ý:

 • Cộng tác viên yêu cầu ID Adobe. Nếu chưa có ID Adobe, họ có thể tạo một ID khi chấp nhận lời mời.

Chia sẻ thư viện từ trong ứng dụng dành cho máy tính để bàn

Làm theo các bước sau để chia sẻ thư viện từ bên trong ứng dụng dành cho máy tính để bàn hỗ trợ Thư viện đám mây sáng tạo:

 1. Điều hướng đến & nbsp; Cửa sổ & gt; Các thư viện . Trong bảng Thư viện, hãy chọn một thư viện từ trình đơn bật lên.
 2. Mở danh sách thả xuống và chọn & nbsp; Lấy liên kết . Cộng tác trên thư viện Cộng tác trên các thư viện từ bên trong ứng dụng Creative Cloud.
 3. Trong trang trình duyệt mở ra, hãy cung cấp địa chỉ email và thông báo tùy chọn cho một hoặc nhiều cộng tác viên mà bạn muốn chia sẻ thư viện.
 4. Chọn xem bạn muốn cấp cho cộng tác viên & nbsp; Chỉnh sửa & nbsp; quyền ( Có thể chỉnh sửa ) hay & nbsp; Quyền xem & nbsp;; ( Có thể xem ). Các quyền này áp dụng cho tất cả các cộng tác viên có địa chỉ email bạn đã nhập.
 5. Chọn & nbsp; Mời & nbsp; để gửi lời mời cộng tác. & Nbsp; Các cộng tác viên của bạn sẽ nhận được email thông báo mời họ tham gia cộng tác. Các thành viên hiện tại của Creative Cloud cũng nhận được thông báo qua trang web và ứng dụng Creative Cloud dành cho máy tính để bàn.

Chia sẻ thư viện bằng trang web Creative Cloud

Để chia sẻ thư viện bằng trang web Creative Cloud, hãy đăng nhập vào phần Công việc của bạn & nbsp; của phần & nbsp; Trang web Creative Cloud .

 1. Trong điều hướng bên cạnh, chọn & nbsp; Thư viện . Bạn có thể tìm thấy các thư viện do bạn sở hữu trong tab & nbsp; Do bạn sở hữu & nbsp;.
 2. Chọn thư viện mà bạn muốn chia sẻ. Thao tác này sẽ hiển thị trình đơn trong ngữ cảnh có tùy chọn & nbsp; Chia sẻ & nbsp ;. Chọn & nbsp; Chia sẻ .
 3. Trong hộp thoại & nbsp; Mời & nbsp;, hãy cung cấp địa chỉ email và thông báo tùy chọn cho một hoặc nhiều cộng tác viên mà bạn muốn chia sẻ thư viện.
 4. Chọn xem bạn có muốn cấp quyền & nbsp; Chỉnh sửa & nbsp; cho cộng tác viên (< strong> Có thể chỉnh sửa ) hoặc quyền Xem & nbsp; ( Có thể xem ). Các quyền này áp dụng cho tất cả các cộng tác viên có địa chỉ email bạn đã nhập. & Nbsp; Có thể chỉnh sửa Các cộng tác viên có thể chỉnh sửa, đổi tên, di chuyển và xóa nội dung của thư viện. & Nbsp; Có thể xem < / strong> Cộng tác viên chỉ có thể xem nội dung của thư viện và nhận xét về chúng.
 5. Chọn & nbsp; Mời & nbsp; để mời cộng tác viên mà bạn muốn cộng tác. Chia sẻ thư viện của bạn và mời cộng tác viên Chia sẻ thư viện của bạn và mời cộng tác viên
 6. Creative Cloud gửi lời mời cộng tác . & nbsp; Cộng tác viên của bạn nhận được email mời họ tham gia cộng tác và thông báo cho họ biết họ có quyền chỉnh sửa hoặc xem hay không. Các thành viên hiện tại của Creative Cloud cũng nhận được thông báo qua trang web và ứng dụng Creative Cloud dành cho máy tính để bàn. Mời cộng tác Creative Cloud Libraries Cộng tác viên của bạn nhận được email này mời họ tham gia cộng tác.

QUẢN LÝ CÁC BỘ PHẬN LAO ĐỘNG

Hộp thoại Cộng tác viên hiển thị trạng thái của lời mời. Để xem danh sách này, hãy mở hộp thoại bật lên & nbsp; Mời tham dự & nbsp; bằng cách điều hướng đến & nbsp; Chia sẻ & gt; Nhắc nhở . Các cộng tác viên chưa chấp nhận lời mời sẽ xuất hiện trong tab “Đang chờ xử lý”. Sau khi cộng tác viên đã chấp nhận lời mời, chuỗi này sẽ không còn hiển thị nữa.

Để xóa người dùng, hãy chọn danh sách thả xuống bên cạnh tên của người dùng. Sau đó, chọn & nbsp; Xóa .

Để thay đổi quyền, hãy chọn danh sách thả xuống bên cạnh tên của người dùng. Sau đó, chọn & nbsp; Có thể xem / Có thể chỉnh sửa & nbsp; theo yêu cầu của bạn.

Chia sẻ thư viện bằng ứng dụng Creative Cloud dành cho máy tính để bàn

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Creative Cloud trên máy tính để bàn để chia sẻ thư viện. Làm theo các bước sau để mời cộng tác viên vào thư viện của bạn.

 1. Mở ứng dụng Creative Cloud trên máy tính để bàn. (Chọn biểu tượng & nbsp; & nbsp; trong thanh tác vụ Windows của bạn hoặc thanh menu macOS.) < / li>
 2. Điều hướng đến bảng & nbsp; Công việc của bạn & nbsp; ở thanh bên trái. Bảng điều khiển thư viện trong ứng dụng Creative Cloud dành cho máy tính để bàn
 3. Chọn thư viện bạn muốn chia sẻ.
 4. Chọn biểu tượng Chia sẻ & nbsp; & nbsp; ở phía trên bên phải để chia sẻ thư viện. & nbsp; Chia sẻ nội dung trong ứng dụng Creative Cloud dành cho máy tính để bàn
 5. Thêm địa chỉ email của cộng tác viên và chọn th e cấp quyền truy cập ( Có thể xem & nbsp; và & nbsp; Có thể chỉnh sửa) & nbsp; từ danh sách thả xuống. Bạn cũng có thể thêm tin nhắn với lời mời.
 6. Chọn & nbsp; Mời . & nbsp; (Các) cộng tác viên sẽ nhận được email có liên kết để xem, chỉnh sửa và cộng tác trên các tệp trong thư viện của bạn .

Cộng tác trên các thư mục

 1. Truy cập & nbsp; trang web Creative Cloud .
 2. Chọn thư mục. Chọn biểu tượng & nbsp; Chia sẻ & nbsp; & nbsp; & nbsp; rồi chọn Lời nhắc . Chia sẻ tệp Creative Cloud
 3. Trong & nbsp; Mời tham gia & nbsp; hộp thoại, hãy nhập địa chỉ email. Để mời nhiều cộng tác viên, hãy nhập danh sách các địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy.
 4. Chọn xem bạn có muốn cấp quyền & nbsp; Chỉnh sửa & nbsp; cho các cộng tác viên (< strong> Có thể chỉnh sửa ) hoặc quyền Xem & nbsp; ( Có thể xem ). Quyền áp dụng cho tất cả cộng tác viên có địa chỉ email bạn đã nhập. & Nbsp; Có thể chỉnh sửa Cộng tác viên có thể chỉnh sửa, đổi tên, di chuyển và xóa nội dung của thư mục. & Nbsp; Có thể xem < / strong> Cộng tác viên chỉ có thể xem nội dung của thư mục và nhận xét về chúng.
 5. Chọn & nbsp; Gửi & nbsp; Mời . & nbsp; Cộng tác viên của bạn sẽ nhận được lời mời qua email cho biết liệu họ đã được mời xem hoặc chỉnh sửa thư mục được chia sẻ hay chưa. Các thành viên hiện tại của Creative Cloud cũng nhận được thông báo qua ứng dụng Creative Cloud trên máy tính để bàn và Công việc của bạn . & Nbsp; < strong> Lưu ý: Cộng tác viên yêu cầu ID Adobe; nếu họ chưa có, họ có thể tạo một tài khoản khi chấp nhận lời mời.

QUẢN LÝ CÁC BỘ PHẬN LAO ĐỘNG

Bạn có thể dễ dàng quản lý các cộng tác viên cho một thư mục được chia sẻ. Trong hộp thoại bật lên Mời tham dự & nbsp;, hãy thực hiện như sau:

 • Để mời người dùng khác, hãy nhập địa chỉ email, chọn & nbsp; Có thể chỉnh sửa & nbsp; hoặc & nbsp; Có thể xem , sau đó chọn & nbsp; Mời . Để xóa một người dùng, hãy chọn & nbsp; Xóa & nbsp; bên cạnh tên người dùng và chọn & nbsp; Lưu .
  Xem các nguyên mẫu và thông số kỹ thuật thiết kế được chia sẻ với bạn & nbsp; nguyên mẫu và thông số kỹ thuật thiết kế nhận được để xem xét được hiển thị trong phần & nbsp; Được chia sẻ với bạn & nbsp; của & nbsp; Công việc của bạn & nbsp ; trong & nbsp;
Shared with you

Lưu ý:

Bạn chỉ thấy các thư mục được chia sẻ nếu không có nguyên mẫu hoặc thông số kỹ thuật thiết kế nào được chia sẻ với bạn.

Để chỉ xem các tệp nguyên mẫu, hãy chọn danh sách thả xuống & nbsp; Hiển thị & nbsp;, sau đó chọn & nbsp; Nguyên mẫu & amp; Thông số kỹ thuật .

View prototypes shared with you

Nhận xét về nội dung được chia sẻ

Cộng tác viên có thể xem các tệp và nội dung được chia sẻ cũng như nhận xét về chúng.

 1. Mở nội dung & nbsp; từ & nbsp; Công việc của bạn .
 2. & nbsp; Để mở bảng Nhận xét, hãy chọn & nbsp; & nbsp; ở phía trên bên phải.
 3. Thêm nhận xét của bạn và nhấn Enter. Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc trả lời nhận xét. Nhận xét về nội dung được chia sẻ Nhận xét về nội dung được chia sẻ A. & nbsp; Xóa nhận xét & nbsp; B. > & nbsp; Chỉnh sửa nhận xét & nbsp; C. & nbsp; Trả lời nhận xét & nbsp; D. & nbsp; Đăng nhận xét & nbsp;

Từ khóa liên quan : phan mem quan tri cong tac vienphan mem quan ly cong tac vienquan ly cong tac vien, quan tri cong tac vien chuyen sauquan ly cong tac vien chuyen sau, Hệ thống quản lý cộng tác viên, Nền tảng bán hàng cộng tác viênPhần mềm quản lý affiliate.

Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp


Cài Đặt App Lên Điện Thoại

Đăng ký cho mình 1 tài khoản duy nhất, cập nhật đầy đủ thông tin lên hệ và giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp đang tích hợp trên app ProBox

Vào Tab Doanh Nghiệp

Tìm theo từ khóa sản phẩm mà bạn thích kinh doanh hoặc nhập mã số thuế doanh nghiệp (hộ kinh doanh) để vào thẳng trang.

Đăng Ký Sản Phẩm

Chọn cho mình sản phẩm phù hợp năng lực và bắt đầu kinh doanh ngay lập tức. Hãy liên lạc với doanh nghiệp thông qua công cụ Chat và đàm phán mức chiếc khấu linh động.

Thế hệ ứng dụng tiếp theo

App ProBox là gì ?

Là ứng dụng giúp doanh nghiệp tích hợp 1 quy trình quản lý Cộng Tác Viên bán hàng chuyên nghiệp ngay trên app ProBox. Quản lý tập trung và thừa kế tất cả Cộng Tác Viên chuyên nghiệp do hệ thống ProBox thương xuyên đào tạo kiến thức bán hàng. Ngoài việc quản lý Cộng Tác Viên, app ProBox còn giúp doanh nghiệp triển khai Voucher khuyến mãi, Xây dựng chiến dịch CRS (Trách nhiệm xã hội) hoàn hảo. Đặt biệt khách hàng có thể giao tiếp và nhận Voucher kuyến mãi trực tiếp với doanh nghiệp.


Hơn 300 người dùng trên hệ thống

Mạng xã hội Cộng Tác Viên chuyên nghiệp.

Doanh nghiêp triển khai chiến dịch bán hàng qua Cộng Tác Viên trên Phần Mềm ProBox One chuyên sâu.

Người dùng trên App ProBox thường xuyên được cập nhật kiến thức bán hàng và tiêu dùng thông minh trong kho kiến thức và được các giảng viên trực tiếp đào tạo trên livestream, đặt biệt có CEO Hoàng Anh Lâm thường xuyên chia sẽ các kinh nghiệm bán hàng trên app ProBox.


Anh chị Cộng Tác Viên thân mến !

Hãy tải app ProBox và Tìm cho mình Sản Phẩm phù hợp. Hãy chia sẽ phần thưởng của mình cho mọi người cùng biết.

Người tiêu dùng thao tác gì trên app

Chát trực tiếp

Khi cần hổ trợ sau bán hàng trực tiếp từ doanh nghiệp, chỉ cần vào sản phẩm đã mua và bấm nút tạo yêu cầu hổ trợ.

Vận chuyển

Khách mua hàng tại nhiều doanh nghiệp có thể quản lý tập trung các vận đơn trên một màn hình.

Săn Voucher

Khách hàng và Cộng tác viên có thể tìm cho mình những Voucher trực tiếp từ doanh nghiệp.

Tự đặt hàng trực tiếp

Khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp với doanh nghiệp để hưởng giá rẻ nhất.

Cộng Tác Viên sẽ thao tác gì trên app

Học kiến thức bán hàng

Các kiến thức bán hàng được đóng gói theo từng nhóm sản phẩm cụ thể, Cộng Tác Viên yêu thích nhóm nào thì chọn kiến thức đó để học chuyên sâu hơn.

Chăm sóc khách đã mua hàng

Cộng tác viên có thể chăm sóc các khách hàng đã mua hàng của doanh nghiệp do mình tư vấn. Bằng nhiều phương pháp trong đó có thể tự đề xuất với doanh nghiệp 1 Voucher giảm giá được cá nhân hóa để tặng khách mua hàng trợ lại.

Tham các chiến dịch thiện nguyện

Ban quản trị App ProBox và doanh nghiệp thường xuyên có các chiến dịch thiện nguyện đóng góp cộng đồng. Cộng Tác Viên có thể chủ động đăng ký và tham gia để xây dựng mối quan hệ cộng đồng, xây dựng hình ảnh cá nhân tốt hơn.

Video về bán hàng qua Cộng Tác Viên (Affiliate)

Doanh Nghiệp tham gia sẽ đồng bộ quy trình và khép kín. Các doanh nghiệp khi tham gia sẽ được hổ trợ kết nối vào giao dịch B2B (Mua bán sỉ giữa các doanh nghiệp với nhau)

Hoạt động thiện nguyện (CSR) kiến tạo mạng xã hội offline – App ProBox giúp kết nối thông tin giữa các Cộng Tác Viên – Sẽ thảo luận Offline

Doanh Nghiệp Triển Khai Chương Trình Thiện Nguyện (CSR) trên app ProBox – Cộng Tác Viên theo khu vực địa phương sẽ tham gia, có Showroom ProBox Center tại địa phương bổ trợ Cộng Tác Viên về địa điểm tập trung thảo luận trước khi thực hiện. Dữ liệu thực hiện sẽ báo cáo trực tiếp trên App ProBox giúp doanh nghiệp nắm bắt được tiến trình tốt hơn.

TỔNG KẾT CỦA HỆ THỐNG :

DOANH NGHIỆP CÓ 1 KÊNH BÁN HÀNG KHÉP KÍN BẰNG QUY TRÌNH, 1 KÊNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP, 1 KÊNH CSKH KHÉP KÍN, 1 KÊNH CHĂM SÓC CÁC CỘNG TÁC VIÊN THAM GIA BÁN SẢN PHẲM CỦA DOANH NGHIỆP. ĐỒNG THỜI DOANH NGHIỆP CÓ THỂ TÍCH HỢP ĐA KÊNH KHÁC TRÊN CÙNG 1 NỀN TẢNG PHẦN MỀM

NGƯỜI DÙNG TRÊN APP PROBOX CÓ ĐƯỢC 1 NƠI TỔNG HỢP NHIỀU KÊNH KIẾM TIỀN THÔNG QUA KIẾN THỨC BÁN HÀNG MIỄN PHÍ, CÓ NƠI KẾT NỐI OFFLINE VỚI CỘNG ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN.

SAU TẤT CẢ SỰ KẾT NỐI PROBOX CENTER SẼ HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ONLINE TẬP TRUNG TRÊN 1 SÀN VÀ CSKH TẬP TRUNG CHO DOANH NGHIỆP.